ផ្តល់ឲ្យ

ការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រទេសកម្ពុជា

ព័ន្ធកិច្ចដេរេកព្រីនស៍បានផ្តល់ការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដោយឥតគិតថ្លៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយចង់បន្តការបកប្រែសាររបស់លោកបណ្ឌិតព្រីនស៍ បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តង្វាយរបស់លោកអ្នកនឹងជួយយើងផ្តល់ការងារបន្តទៀតដល់អ្នកបកប្រែរបស់យើង ដើម្បីអោយយើងអាចផ្តល់នូវសារបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាច្រើនទៀតរបស់លោកបណ្ឌិត ព្រីនស៍ នៅលើគេហទំព័រនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគទៅកាន់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅគេហទំព័រនូវែលសេឡង់របស់យើង ដែលអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យការបរិច្ចាគរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។ សូមអរគុណ!

បរិច្ចាគឥឡូវនេះ!